Case study: Realizacja dla Jeronimo Martins Polska Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim

Miesiąc. Tyle czasu mieliśmy, żeby dla centrum logistycznego Jeronimo Martins zamontować system sygnalizacji pożaru oraz zabezpieczenia przeciwogniowe na terenie całego obiektu. Jak udało nam się dotrzymać takiego krótkiego terminu? Przeczytaj nasze case study z tej realizacji.

Inwestycja: Centrum logistyczne Jeronimo Martins Polska Sp. z o.o.
Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
Rok realizacji: 2016
Czas: 30 dni
Manager Projektu: Mikołaj Radecki, Akson Elektro Sp. z o.o.

Cel realizacji

Powstające w 2016 roku centrum logistyczne wymagało zabezpieczenia przeciwpożarowego. Nasze zadanie polegało więc na wyposażeniu obiektu w wysokiej klasy system sygnalizacji pożaru, zapewniający bezpieczeństwo pracownikom budynku oraz znajdującego się na jego terenie mienia.

Od chwili wejścia na plac budowy mieliśmy miesiąc, by wykonać wszystkie prace. Zaangażowaliśmy do tego celu 18 osób, wśród których znaleźli się elektrycy i elektrotechnicy z doświadczeniem i doskonałą znajomością zastosowanych systemów. Zamontowali oni instalacje, czujniki, urządzenia alarmowe służące do wczesnego wykrywania zagrożenia pożarowego.

Technologie

W centrum logistycznym Jeronimo Martins w Gorzowie Wielkopolskim zastosowaliśmy sprawdzony i niezawodny system SIEMENS oparty o centralę CERBERUS. Obiekt został wyposażony w czujniki optyczne, termiczne oraz zasysające połączone w jeden spójny system służący dla ochrony projektu – opowiada o realizacji manager projektu, Mikołaj Radecki.

Zadaniem czujników jest próbkowanie powietrza, znajdującego się w pomieszczeniu poprzez specjalny system rur. Detektor sprawdza powietrze pod kątem zanieczyszczeń, które mogą sygnalizować pożar. W przypadku zadymienia uruchomiony zostaje alarm pożarowy, który dodatkowo sygnalizuje, w której strefie zagrożenie pożarowe wystąpiło tak, by umożliwić szybką i sprawną ewakuację pomieszczeń oraz rozpoczęcie działań, zmierzających w celu opanowania ognia.

Zastosowany system cechuje bardzo wysoka elastyczność. Można rozbudowywać go o dodatkowe elementy, jak system zamykania drzwi pożarowych na obiekcie. Oprócz tego można łączyć go również z innymi technologiami, m.in.: systemem kontroli dostępu czy powiadamiania straży pożarnej. Wykorzystanie pełnych możliwości tego rozwiązania sprawia, że obiekt jest całkowicie bezpieczny, a wszelkie zagrożenia można wykrywać i eliminować niezwykle szybko, bez dużych strat. Dla podobnych budynków jest to doskonałe rozwiązanie, niosące wiele korzyści, również finansowych poprzez ograniczenie szkód – wyjaśnia Mikołaj Radecki.

Korzyści dla klienta

Zabezpieczenie pożarowe to wymóg, jaki na właścicieli obiektów nakładają polskie przepisy prawa. Podobnych rozwiązań oczekuje także ubezpieczyciel, który bierze na siebie finansową odpowiedzialność na wypadek wystąpienia szkód. Istotne jest to, by podobny system nie tylko został zamontowany na terenie inwestycji, ale także – by gwarantował sprawność. Dlatego po odbiorze prac przez inwestora, nadzór nad instalacjami przeciwpożarowymi dla centrum logistycznego Jeronimo Martins przejął nasz dział serwisu. Jego zadanie polega na przeprowadzaniu rutynowych kontroli, dotrzymanie terminów prac, konserwacji instalacji oraz wymiany urządzeń, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Zawsze pomagamy naszym klientom w doborze systemu i jego rozbudowie tak, aby obiekt był zabezpieczony kompleksowo. W tym celu musimy dobrze poznać specyfikę budynku i ocenić, które elementy w momencie zagrożenia pożarowego powinny zostać wyłączone. Na przykład bardzo ważne jest to, by w razie pożaru wyłączona została wentylacja. Nie każdy o tym wie, dlatego nasze zadanie polega również na doradztwie i uświadomieniu o wymaganych standardach prac. Zawsze blisko współpracujemy z klientem i dążymy do tego, by wszystko działało zgodnie z prawem oraz z najlepszymi praktykami w dziedzinie zabezpieczeń przeciwpożarowych – dodaje Mikołaj Radecki.

Chcesz poznać wszystkie nasze możliwości? Zajrzyj do naszych realizacji i sprawdź, jakie instalacje automatyki budynkowej i teletechniki stosujemy dla obiektów przemysłowych, centrów logistycznych i handlowych, instytucji oraz powierzchni użytkowych.