Wieloletnie doświadczenie i świeże spojrzenie na branżę, czyli o tym, jak stworzyć efekt synergii w zmianach organizacyjnych

O synergii w zespole można mówić, kiedy różnorodne umiejętności i perspektywy każdej osoby łączą się w spójną i efektywną całość. Właśnie taki efekt udało się osiągnąć w Aksonie.

Zuzanna, świeża siła w zespole Akson Elektro, zaskoczyła wszystkich swoją szybką adaptacją i skutecznym podejściem do zarządzania projektami. Grzegorz, z kolei, jest pracownikiem firmy, który przeszedł wszystkie szczeble struktury organizacyjnej. Ich awanse nie tylko świadczą o indywidualnych osiągnięciach, ale także o wizji firmy, która stawia na rozwój wewnętrzny i docenianie talentów wewnątrz organizacji.

Jak podchodzą do nowych wyzwań? Jakie mają plany i jak układa im się dotychczasowa współpraca? Zapraszamy do lektury rozmowy z naszymi pracownikami, która rzuca światło na to, jak połączenie doświadczenia i świeżego spojrzenia może prowadzić do znakomitych rezultatów i pozytywnych zmian w każdej organizacji.

akson elektro praca zatrudnienie teletechnika automatykaZuzanno, Grzegorzu. Stoicie przed nowymi obowiązkami w związku z ostatnimi awansami. Powiedzcie krótko, na czym polegają zmiany w Waszych stanowiskach i jakie wyzwania postawił przed Wami Zarząd Akson Elektro.

Zuzanna Królikowska-Ziemnicka, PMO: Przede wszystkim trzeba powiedzieć, że zmiany, jakie zaszły w Akson Elektro i które objęły również nasze stanowiska, są wynikiem zmiany koncepcji organizacji, na jakie zdecydował się Zarząd. Zgodnie z założeniami, z poprzedniej roli Głównego Analityka ds. Budżetowania i Optymalizacji Projektów zostałam PMO, czyli Project Manager Office. To stanowisko otwiera nowe możliwości w zakresie zarządzania kosztami i projektami, umożliwiając mi dalszy rozwój i wprowadzanie nowych rozwiązań w planowaniu i realizacji projektów. Będę więc mogła przyczynić się do jeszcze lepszego zarządzania projektami w Akson Elektro, wykorzystując moje doświadczenie i pasję do optymalizacji. Moim celem jest zarządzanie projektami i analiza danych na każdym etapie i fazie funkcjonowania projektów w całym portfelu.

Grzegorz Kaczmarek, Dyrektor ds. Kontraktów: Zmiany w Akson Elektro są naturalną ewolucją naszej firmy, która zawsze stawiała na rozwój i doskonalenie Zarząd zdecydował się zainwestować w rozwój osób, które są z firmą od lat, czego konsekwencją jest mój awans ze stanowiska PMO, które teraz obejmie Zuzanna. Moja nowa rola, Dyrektora ds. Kontraktów, pozwoli mi spojrzeć na nasze projekty z szerszej perspektywy, co jest krokiem naprzód w mojej karierze. Do moich obowiązków należy planowanie i realizowanie strategii działań w ramach powierzonego portfela projektów, nadzorowanie postępów prac w poszczególnych projektach, kontakt z kluczowymi interesariuszami projektów, zapewnienie efektywności projektów, to tylko kilka z kluczowych wyzwań, których się podjąłem.

Czy nowe obowiązki oznaczają dla Was dodatkowy stres?

Grzegorz: Zmiany zawsze niosą ze sobą pewne wyzwania, ale kluczem do sukcesu jest współpraca i wsparcie w zespole. Mając 12 lat doświadczenia w Akson Elektro potrafię zarządzać zmianą i ryzykiem, a moja rola teraz obejmuje również wspieranie Zuzanny tak, żeby ich unikać lub optymalizować. Jestem przekonany, że dzięki wzajemnemu wsparciu i solidnej wiedzy o naszej branży, której przecież Zuzannie nie brakuje, możemy pokonać wszelkie wyzwania. Co więcej, nie brakuje nam entuzjazmu, a nowe pomysły, które planujemy wprowadzić, mają już wstępną akceptację Zarządu, więc jestem przekonany, że uda nam się wiele z tych stresów wyeliminować.

Zuzanna: To prawda, jestem Grzegorzowi bardzo wdzięczna za to wsparcie. Za otwartość i pomoc, jaką otrzymuję. Pozwala mi to dużo na szybsze adaptowanie się zmian.

Przeczytaj również: Aby się rozwijać, trzeba się zmieniać. Rozmowa z Romą Taberską, Wiceprezes Akson Elektro

Macie już zaplanowane kolejne miesiące, może lata? Jakie obszary będą zajmowały Waszą uwagę w dłuższej perspektywie?

Zuzanna: Nasze planowanie skupia się głównie na najbliższym roku, co pozwala nam na elastyczne reagowanie na zmieniające się warunki i maksymalizowanie efektywności naszych działań. Wspólnie z Grzegorzem staramy się ustalić realistyczne cele na kolejne kwartały, aby krok po kroku wprowadzać kolejne usprawnienia w naszych projektach. Jesteśmy świadomi wysokich oczekiwań i jesteśmy zmotywowani, aby nie zawieść zaufania.

Grzegorz: Realistyczne podejście do planowania jest kluczowe w naszej branży, która jest dynamiczna i nieprzewidywalna. Stawiamy sobie też z Zuzanną ambitne cele, ale zawsze z uwzględnieniem aktualnej sytuacji rynkowej i możliwości naszej firmy. Nasze plany na ten rok są już ustalone i skupiamy się teraz na ich realizacji. Wierzymy, że dzięki solidnej analizie, współpracy i zaangażowaniu całego zespołu, uda nam się osiągnąć to, co mamy już planach i to, co dopiero się w nich pojawi.

akson elektro praca zatrudnienie teletechnika automatykaJak dokładnie przebiega współpraca między Wami? Za jakie obszary każde z Was jest odpowiedzialne, a w jakim zakresie współpracujecie ze sobą ściślej?

Grzegorz: W naszej współpracy kluczowa jest elastyczność i otwartość na różne aspekty projektów. Nowe zadania i problemy do rozwiązania mogą pojawić się w każdej chwili, a nasza rola polega na efektywnym zarządzaniu nimi. Jeśli chodzi o nowe projekty lub aktualne wyzwania, to często są one kierowane bezpośrednio do działu, którym zarządzam. W przypadku potrzeby kalkulacji czy przygotowania oferty, zadania te są przekazywane Zuzannie. Współpraca nie ogranicza się jednak tylko do nas dwojga – cały zespół jest zaangażowany w proces konsultacji i rozwiązywania problemów. Moja rola koncentruje się również na zarządzaniu bieżącymi kontraktami i rozszerzaniem ich o dodatkowe prace, co wymaga ciągłej koordynacji z Project Managerami.

Zuzanna: Ja odpowiadam za początkowy etap procesu ofertowego, co obejmuje nadzór nad informacjami napływającymi z zewnątrz oraz ich koordynację. Jestem również zaangażowana w bezpośrednie wsparcie naszych budów, szczególnie w kontekście rozliczeń i budżetowania, co wymaga bliskiej współpracy z całym zespołem.

Grzegorz: Naszym wspólnym celem jest usystematyzowanie procesów rozliczeniowych na budowach, aby ułatwić pracę naszym kierownikom projektów i zoptymalizować przepływ informacji w firmie. Chcemy, aby zarządzanie projektami było jak najbardziej efektywne i transparentne, co przekłada się na lepszą organizację pracy naszych zespołów i na zadowolenie klientów.

Jak Wasza praca wpłynie na innych pracowników? Co inni uzyskają na Waszych awansach i zmianach w strukturach firmy?

Zuzanna: Naszym głównym celem jest wprowadzenie większej klarowności i organizacji w codziennej pracy wszystkich pracowników. Chcemy, aby każdy czuł się pewniej, wiedząc, że istnieją jasne procedury i że zawsze może liczyć na nasze wsparcie. Dążymy do tego, aby nikt nie musiał podejmować pochopnych decyzji pod presją czasu. Wierzymy, że uporządkowanie procesów i otwarta komunikacja znacząco poprawią komfort pracy i efektywność działań.

akson elektro praca zatrudnienie teletechnika automatykaGrzegorz: Zeszłoroczne doświadczenia nauczyły nas, że próby wprowadzenia dużych zmian w krótkim czasie mogą nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W związku z tym, wraz z Zuzanną, zdecydowaliśmy się na podejście polegające na stopniowym wprowadzaniu zmian. Nasza strategia to robić małe kroki, które są przemyślane i nie obciążają nadmiernie zespołu. Testowanie nowych rozwiązań i uczenie się na błędach pozwoli nam wdrażać tylko te zmiany, które realnie przynoszą wartość dla firmy i jej pracowników.

Zuzanna: Stawiamy na testowanie i weryfikację naszych rozwiązań. Chcemy mieć pewność, że każda wprowadzana zmiana jest rzeczywiście korzystna i przyczynia się do lepszego funkcjonowania zespołów.

Grzegorz: Nasze doświadczenia z minionego roku są dla nas bezcenną lekcją. Zdobyta wiedza o tym, co nie funkcjonowało, a co przyniosło pozytywne efekty, pozwala nam teraz na bardziej świadome planowanie i wprowadzanie zmian, które będą miały realny wpływ na poprawę pracy.

Przeczytaj również: O budowaniu relacji z inwestorem i generalnym wykonawcą. Rozmowa z Łukaszem Piskorskim, kierownikiem projektu

Stanowicie ciekawy duet: Zuzanna jako świeży pracownik i Grzegorz, który jest w Akson Elektro już 12 lat. Jak Wam się układa współpraca przy tak różnych perspektywach?

Grzegorz: Moje doświadczenie w Akson Elektro nauczyło mnie, że sukces w naszej branży zależy nie tylko od wiedzy technicznej, ale również od umiejętności współpracy. Mimo że Zuzanna jest z nami krótko, nie mam żadnych wątpliwości co do jej kompetencji. Jej doświadczenie w branży instalacji elektrycznych doskonale uzupełnia nasze potrzeby. Nasza współpraca rozpoczęła się płynnie i jestem przekonany, że idziemy w dobrym kierunku. Zuzanna wnosi świeże spojrzenie, które jest nieocenione w naszych projektach.

Zuzanna: Bycie nowym członkiem zespołu i otrzymanie tak szybkiego awansu było dla mnie zarówno zaskoczeniem, jak i ogromnym wyróżnieniem. Branża budowlana nie jest mi obca, co ułatwia mi adaptację i zrozumienie specyfiki naszej pracy w Akson Elektro. Czuję silne wsparcie ze strony Grzegorza i reszty zespołu, co jest dla mnie kluczowe w efektywnym wdrażaniu się w nowe obowiązki. Wierzę, że dzięki wspólnej pracy i wymianie doświadczeń, będziemy w stanie osiągnąć wyznaczone cele.

Grzegorz: Trzeba też zaznaczyć, że Zuzanna bardzo szybko wpasowała się w nasz zespół. Od początku udało nam się złapać dobry rytm pracy, co jest obiecujące dla przyszłości naszych projektów. Jestem bardzo zadowolony z naszej synergii i optymistycznie patrzę na to, co przyniesie nasza wspólna praca.

Zuzanna: Miło mi to słyszeć. Jestem naprawdę wdzięczna za zaufanie, jakim obdarzył mnie Zarząd i za wsparcie, które otrzymuję od Grzegorza i całego zespołu. Myślę, że damy radę!

Trudno w to wątpić, widząc Waszą energię i entuzjazm. Życzymy Wam zatem jak najwięcej sukcesów i aby ta energia do działania towarzyszyła Wam na co dzień, mimo wielu wyzwań i nieprzewidywalności branży, w jakiej działamy. Dziękujemy Wam za rozmowę.