Aby się rozwijać, trzeba się zmieniać. Rozmowa z Romą Taberską, Wiceprezes Akson Elektro

Ponad rok temu podjęliśmy się ambitnego planu rozwoju, który już teraz zmienił kształt Akson Elektro. Taka transformacja to duże wyzwanie, zarówno dla zarządu, który podejmuje decyzje na najwyższym szczeblu, jak i dla zespołu, realizującego nowe zadania i wdrażającego nowe procedury. Jak sobie z tym radzimy? Roma Taberska, Wiceprezes Akson Elektro, zdradza, co leżało u podstaw tych ważnych decyzji oraz jak je realizujemy w praktyce.

Akson jest obecnie w procesie sporej transformacji. Powiedz, od czego się to wszystko zaczęło i jak podeszliście do wdrażania tak znaczących zmian.

Aby nasze ambitne plany rozwoju przekształciły się z wizji w rzeczywistość, musieliśmy zacząć od środka. Pierwszym krokiem była szczera autorefleksja na poziomie zarządu – zrozumienie, że tradycyjne metody mogą nas ograniczać. Wprowadziliśmy więc kulturę otwartości na zmiany, co oznacza akceptację ryzyka i błędów jako części procesu uczenia się. To była podstawa, która umożliwiła nam adaptację nowoczesnych metod zarządzania projektami i przyjęcie bardziej elastycznego podejścia do strategii biznesowej. Od tego momentu, kiedy zmieniliśmy nasze podejście, zaczęliśmy obserwować realne, pozytywne zmiany w całej organizacji.

Te zmiany objęły obecny zespół, ale także wskazały konieczność zatrudnienia nowych osób. Z czego ta potrzeba wynikała?

W Aksonie doświadczamy teraz fazy intensywnego rozwoju i zmian. Przejawia się to nie tylko w zatrudnieniu nowych talentów, ale także w świeżym podejściu do naszej struktury organizacyjnej. Naszym głównym celem jest transformacja naszego modelu pracy, by stworzyć solidne fundamenty dla skalowania działalności i zwiększenia efektywności. W wyniku konsultacji ze specjalistami od strategii i zarządzania projektami, zrozumieliśmy, że aby nasze aspiracje stały się rzeczywistością, musimy zaktualizować naszą dotychczas płaską strukturę organizacyjną.

W związku z tym, do naszego zespołu dołączyły kluczowe postacie: Natalia Warszawska, teraz odpowiedzialna za szkolenia i doradztwo, Witold Winiarczyk jako Dyrektor Operacyjny, oraz Antoni Chmiel pełniący funkcję Dyrektora Sprzedaży. Ich doświadczenie i wizja wprowadzają nową dynamikę w zarządzanie projektami i procesami, co jest kluczowe dla stabilnego i przemyślanego rozwoju firmy.

Inwestycja w tę nową strukturę i zespół, w naszym przekonaniu, przyniesie znaczące korzyści dla firmy, zabezpieczając i wspierając nasz rozwój. Co więcej, dzięki tym zmianom, zapewniamy naszej obecnej załodze stabilność i ochronę przed potencjalnymi turbulencjami, które mogą towarzyszyć takim przekształceniom. Ostatecznie, wszystko to prowadzi nas do jednego – wzmacniania naszej pozycji na rynku i budowania trwałej wartości.

Czy powiększenie zespołu wiązało się dla Ciebie z jakimiś obawami?

Oczywiście, rozszerzenie zespołu niesie za sobą pewne obawy, szczególnie z perspektywy finansowej, gdzie kontrola nad kosztami jest kluczowa. W dynamicznie rozwijających się firmach istnieje ryzyko, że zwiększona liczba projektów i osób zaangażowanych w ich realizację może prowadzić do niejasności w zakresie odpowiedzialności, co z kolei może generować chaos i nieefektywne wykorzystanie zasobów. Jako osoba odpowiedzialna za finanse, staram się zapewnić, że każda inwestycja, nawet ta nieprodukcyjna, jest przemyślana. Przyjęliśmy świadomą strategię, aby każdy nowy projekt był dokładnie analizowany pod kątem rentowności i wpływu na finanse firmy. Dążymy do tego, by nawet koszty zarządcze były inwestycją, a nie tylko niezbędnym wydatkiem. Jest to wyzwanie, ale jestem przekonana, że dzięki odpowiedniej strategii i monitorowaniu, możemy zapewnić stabilny rozwój Akson Elektro.

Przeczytaj również: Ambitne projekty wymagają zwinnego podejścia. Rozmowa z Grzegorzem Kaczmarkiem, szefem PMO w Akson Elektro

Ostatnie lata były sporym wyzwaniem dla wielu firm i trudno nie nawiązać do tych wątków. Jak wpłynęły na plany rozwojowe w Aksonie?

Ostatnie lata były okresem wielu wyzwań – pandemii, konfliktów geopolitycznych i rosnącej inflacji, które wpłynęły na globalną gospodarkę w sposób, który nikt nie mógł przewidzieć. W Aksonie te zdarzenia tylko wzmocniły nasze przekonanie o potrzebie dywersyfikacji działalności, aby zabezpieczyć naszą firmę przed nieprzewidywalnymi wahaniami rynku.

Postanowiliśmy, że kluczowe będzie poszerzenie naszego portfolio usług o nowe, innowacyjne rozwiązania. Dlatego właśnie, jednocześnie kontynuując naszą dotychczasową ofertę w dziedzinie teletechniki i automatyki, rozwijamy nasze kompetencje w obszarze robotyki i automatyzacji linii produkcyjnych. To strategiczny kierunek, który identyfikujemy jako sektor o dużym potencjale wzrostu.

Podczas ostatniego Zachodniego Forum Gospodarczego, właściciel naszej firmy, Paweł Zdanowicz, podkreślał, że inwestycje w te obszary przyniosą naszym klientom znaczące korzyści, w tym oszczędności energii. Dla nas oznacza to możliwość pozyskania wykwalifikowanych pracowników w zakresie automatyki i teletechniki, którzy szukają nie tylko konkurencyjnych wynagrodzeń, ale przede wszystkim możliwości rozwoju i satysfakcji z pracy.

Zdecydowaliśmy, że nasza przyszłość leży w specjalistycznych usługach, które odpowiadają na dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku. Mimo przeciwności, które przyniosły ostatnie lata, jesteśmy pewni, że to kierunek, który nie tylko umocni naszą pozycję na rynku, ale również przyczyni się do długoterminowego rozwoju i stabilności naszej firmy.

Przeczytaj również: Elastyczność to nasza siła. Rozmowa z Klaudiuszem Taberskim, Kierownikiem Projektu w Akson Elektro

Porównując Akson do konkurencji, czy widzisz podobieństwa w działaniu? Czy raczej Akson Elektro to inny obszar, inna liga?

Akson Elektro rysuje się na rynku jako firma z wyjątkową perspektywą. Choć porównania z konkurencją są nieuniknione, uważamy, że nasze podejście do biznesu wyraźnie nas odróżnia. To, co może nie być jeszcze widoczne z zewnątrz, staje się naszym wewnętrznym kompasem – innowacyjność w podejściu do usług, osobiste zaangażowanie w rozwój naszych pracowników i przede wszystkim nasza wizja wartości, które chcemy dostarczać klientom. Te elementy kształtują naszą firmę i jak wierzę, staną się naszymi charakterystycznymi cechami, które wyróżnią nas na rynku.

Nasze ambicje wykraczają poza granice lokalnego rynku. Aspirujemy do bycia rozpoznawalnymi na szerszej arenie międzynarodowej, z planami na wejście i zdobycie pozycji na rynkach europejskich. W Akson Elektro nie chodzi tylko o to, aby konkurować, chodzi o to, aby zdefiniować unikalny model działania, gdzie innowacyjność, jakość i klient stoją w centrum wszystkiego, co robimy. To właśnie te aspiracje sprawiają, że przyszłość wygląda dla nas ekscytująco i obiecująco.

Romo, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę. Przed Aksonem jeszcze sporo zmian, ale wierzymy, że wspólnie przez nie wszystkie przejdziemy. W końcu rozwój i współpraca to nasze firmowe wartości!

Dziękuję również.