Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem? Komentarz ekspertów Akson Elektro do zdarzenia przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie

Liczba ostatnich pożarów budzi niepokój, głównie ze względu na medialne nagłośnienie. Trzeba jednak pamiętać, że podobne zdarzenia mają miejsce przez cały rok, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2023 odnotowano 99 288 pożarów, z czego 862 zdarzenia dotyczyły magazynów, 2 123 zakładów produkcyjnych, a 2 261 budynków użyteczności publicznej.

Ograniczanie tej liczby jest możliwe i porównując statystyki z poprzednich lat można zauważyć, że liczba pożarów maleje. Ciągle jednak zbyt mało dynamicznie, powodując każdorazowo ogromne straty, czego przykładem jest ostatni pożar przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Ogień rozproszył się tam w ciągu zaledwie 11 minut praktycznie zrównując z ziemią cały obszar centrum handlowego i pozbawiając wiele osób życiowego dorobku.

Czy można było temu zapobiec?

Piotr Szokalski, Kierownik Działu Teletechniki, Serwisu i Gwarancji z Akson Elektro przypomina:

Mamy dzisiaj powszechnie dostępne rozwiązania przeciwpożarowe, które działają na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i automatyzacji. Sprawność i szybkość działania takich systemów znacząco wpływa na czas podjęcia działań przez Użytkownika obiektu, Państwową Straż Pożarną czy też Agencje Ochrony będące pierwszymi informowanymi o zdarzeniach alarmowych. Aby utrzymać wspomniane systemy przeciwpożarowe w pełnej gotowości, nasi wykwalifikowani technicy realizują regularne przeglądy, konserwacje i natychmiastowe działania zaradcze w chwili wystąpienia usterek. Wiedza zdobywana latami pozwala nam również pełnić role doradcze w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego i koordynacji z innymi systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo.

Zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa mogą prowadzić do katastrofalnych skutków, zarówno dla ludzi, jak i mienia. Cykliczne serwisy i przeglądy, a także modernizacja istniejących rozwiązań, to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.

Pożar przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie oraz inne zdarzenia, o których informują media, przypominają o niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą zaniedbane systemy przeciwpożarowe. Jak podkreśla Roma Taberska, samo posiadanie systemu nie gwarantuje bezpieczeństwa – kluczowe są regularne przeglądy i konserwacje, które zapewniają jego sprawność w razie pożaru.

W świetle ostatnich wydarzeń, konieczność przeprowadzenia regularnych przeglądów oraz często również modernizacji instalacji przeciwpożarowych staje się coraz bardziej widoczna. Szczególnie, że na wiele alarmowych sytuacji można się przygotować. Przyjrzyjmy się zatem:

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Na stronie Gov.pl przy podsumowaniu interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku czytamy, że najczęstsze przyczyny pożarów w obiektach to:

  • podpalenia,
  • wady urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Najbardziej narażone na pożary są przedsiębiorstwa przemysłowe, szczególnie te związane z przetwórstwem chemicznym, drewna, metalu, tworzyw sztucznych, magazyny i hurtownie, a także obiekty usługowe, jak restauracje oraz kuchnie, których nie brakuje na przykład w centrach handlowych.

W tych miejscach wśród najczęstszych przyczyn pożarów wymienia się:

  • wadliwe instalacje elektryczne,
  • urządzenia grzewcze,
  • palenie tytoniu,
  • magazynowanie substancji łatwopalnych,
  • błędy ludzkie.

Co zatem może zrobić właściciel obiektu albo inwestor – zarówno na etapie projektowania budynku, jak i dla istniejących już obiektów – by uchronić się przed przykrymi konsekwencjami pożarów?

Co może zrobić inwestor lub właściciel obiektu?

Inwestorzy oraz właściciele obiektów muszą podjąć szereg działań, aby skutecznie zabezpieczyć swoje budynki przed ryzykiem pożaru. Wykorzystując doświadczenie firm takich jak Akson Elektro, mogą oni minimalizować ryzyko i zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom. Oto kilka praktycznych kroków, które mogą podjąć jeszcze na etapie planowania budowy lub dla istniejącego już budynku.

Scenariusze pożarowe i symulacja CFD

Szczególnie istotnym aspektem na etapie projektowania, ale również w późniejszym etapie, jest zbudowanie scenariuszy przeciwpożarowych oraz symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics), które przynoszą szereg korzyści w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Przede wszystkim umożliwiają one dokładne przewidzenie, jak systemy przeciwpożarowe będą działały w rzeczywistych warunkach pożaru. Dzięki symulacjom można analizować przepływ dymu i ciepła, co pozwala na optymalne rozmieszczenie detektorów dymu, zraszaczy i innych urządzeń przeciwpożarowych. To z kolei zapewnia skuteczniejszą ochronę oraz minimalizuje ryzyko błędów w projekcie – wyjaśnia Maciej Szczodrowski, Kierownik Działu Projektowego

 

Scenariusze pozwalają również na stworzenie adekwatnego do potrzeb budynku planu ewakuacji oraz procedur awaryjnych. Przewidują one odpowiednio wczesną sygnalizację problemu i związaną z tym konieczność przeprowadzenia ewakuacji. Stopniowe “odcinanie” ewakuowanych części budynku tak, by ogień nie rozprzestrzeniał się na kolejne powierzchnie obiektu. Informacje te zawarte są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów – ich znajomość przez pracowników to absolutny wymóg, by wszystkie procedury zadziałały sprawnie i zgodnie z planem.

Automatyzacja

Kluczowy element nowoczesnych systemów przeciwpożarowych stanowi automatyzacja. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak systemy monitoringu i zarządzania budynkami, możliwe jest stałe monitorowanie stanu instalacji przeciwpożarowych. Automatyczne systemy mogą wykrywać wszelkie anomalie, takie jak spadek ciśnienia w zraszaczach czy awarie detektorów dymu, i natychmiast sygnalizować potrzebę interwencji. To pozwala na szybką reakcję i usunięcie problemu, zanim doprowadzi on do poważniejszych konsekwencji.

Korzyści z automatyzacji obejmują również regularne testy systemów, które mogą być przeprowadzane zdalnie i bez udziału człowieka. Automatyczne testy sprawności instalacji zapewniają, że wszystkie elementy systemu są zawsze w pełni sprawne i gotowe do działania w przypadku pożaru. To nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także znacząco obniża koszty związane z ręcznym przeprowadzaniem przeglądów i konserwacji – dodaje Maciej Łaba, Kierownik Działu Automatyki.

Building Information Modeling, czyli system BIM i korzyści dla inwestorów

Wiele korzyści w projektowaniu instalacji teletechnicznych i systemów przeciwpożarowych przynosi inwestorom wykorzystanie systemu BIM (Building Information Modeling). Należą do nich:

Precyzyjne modelowanie 3D. System BIM pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D instalacji teletechnicznych i przeciwpożarowych. Dzięki temu inwestorzy mogą zobaczyć dokładny obraz przyszłego systemu jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co pozwala na wczesne wykrycie i eliminację potencjalnych błędów projektowych. W Akson Elektro pracujemy na programie AutoDesk Revit i jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy przeszkolonych w tym zakresie specjalistów.

Lepsze planowanie i koordynacja. BIM umożliwia symulację procesu budowy, co pozwala na dokładne zaplanowanie poszczególnych etapów realizacji projektu. To z kolei przekłada się na lepszą koordynację prac na budowie, minimalizując ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów.

Kompleksowa dokumentacja. System BIM pozwala na stworzenie pełnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do realizacji inwestycji. Dzięki temu inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich elementach systemu, co ułatwia zarządzanie projektem, a także prowadzenie prac serwisowych na późniejszym etapie.

Aktualizacje i modyfikacje. W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie, system BIM pozwala na szybkie i precyzyjne aktualizowanie dokumentacji, co zapewnia, że wszyscy uczestnicy projektu dysponują aktualnymi danymi.

Integracja systemów przeciwpożarowych. BIM umożliwia integrację systemów przeciwpożarowych z innymi instalacjami budynku, co zapewnia ich optymalne działanie. Dzięki temu można lepiej przewidzieć i zapobiec potencjalnym zagrożeniom, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Modernizacja i serwis

Na projektowaniu, instalacji czy modernizacji prace się nie kończą. W świetle ostatnich wydarzeń, konieczność przeprowadzenia regularnych przeglądów oraz często również modernizacji instalacji przeciwpożarowych staje się bardziej widoczna. Akson Elektro, dzięki swojej pasji do technologii i szerokiej wiedzy technicznej, oferuje wsparcie w zapewnieniu, że systemy przeciwpożarowe działają skutecznie i niezawodnie. Regularna konserwacja i aktualizacja systemów to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi i mienia, której nie można zaniedbać.

Inżynierowie z Akson Elektro projektują, instalują i serwisują ponad 150 różnych systemów teletechnicznych, zapewniając ich niezawodność i skuteczność. Inwestujemy nieustannie w regularne szkolenia i poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii, które gwarantują najwyższy poziom usług.

W miarę rozwoju technologii i zmieniających się standardów, istnieje również potrzeba modernizacji istniejących systemów. Inwestowanie w najnowsze technologie i systemu zapewnia lepszą ochronę i zgodność z aktualnymi przepisami. Zaniedbanie przeglądów i konserwacji może prowadzić do awarii systemów w krytycznych momentach, narażając życie ludzi oraz mienie na poważne niebezpieczeństwo. Akson Elektro, z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla szerokiego zakresu systemów teletechnicznych i przeciwpożarowych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów, firma zapewnia regularne przeglądy, konserwacja oraz modernizacja instalacji, co gwarantuje ich pełną sprawność i zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.

Wybór odpowiedniego partnera

Na tym etapie niezbędny jest wybór doświadczonego partnera gotowego na rozwiązywanie kompleksowych problemów i szeroko rozumiane doradztwo techniczne, które nie ogranicza się jedynie do realizacji założeń oraz spełnienia odgórnych standardów i norm, ale obejmie także możliwości, jakie dostarczają nowoczesne rozwiązania budowlane. Warto upewnić się też, że wykonawca ma dostęp do zaawansowanych technologii i innowacji w tej dziedzinie, a także posiada wykwalifikowaną kadrę, które są w stanie dostarczyć je zgodnie z najlepszymi praktykami i zaoferować odpowiednie doradztwo.

Co jeszcze jesteśmy w stanie zapewnić przedsiębiorcom? Odpowiada Roma Taberska, Wiceprezes Akson Elektro:

Są jeszcze dwa obszary, które rozwijamy. Pierwszy to optymalizacja kosztów budynku, zwłaszcza w zakładach przemysłowych. Chcemy stworzyć produkty, które pomogą zarządzać energią, ale chcemy przede wszystkim uświadamiać klientów, że to w ogóle jest możliwe. W tej chwili, w moim odczuciu, wszyscy skupiają się na tym, jak pozyskiwać tańszą energię, zieloną energię, a my dzięki swoim instalacjom, czy automatyki budynkowej czy dzięki instalacjom teletechnicznym, jesteśmy w stanie spowodować, że koszty bieżącej obsługi takiego zakładu mogą znacznie spaść. Drugi obszar to innowacje. Uważamy, że integracja tego, co posiadamy, czyli m.in. oprogramowanie BIM, z nowymi technologiami, jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja, może spowodować, że powstanie produkt, który będzie rewolucyjny na tym rynku.

Szukasz partnera, który zadba o bezpieczeństwo w Twoim zakładzie? Chcesz porozmawiać o możliwościach, jakie oferuje współczesna teletechnika i automatyka? Skontaktuj się z Grzegorzem Kaczmarkiem, Dyrektorem ds. Kontraktów, który chętnie odpowie na Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Zadzwoń: 506 059 111
Napisz: oferty@akson.com.pl