Nowa era projektowania w zakresie teletechniki i automatyki: Oprogramowanie Revit i korzyści dla inwestorów

Nowa era projektowania w zakresie teletechniki i automatyki: Oprogramowanie Revit i korzyści dla inwestorów

Precyzja i koordynacja to dwa kluczowe pojęcia w nowoczesnym projektowaniu budynkowym, które niosą duże korzyści dla inwestorów. Jakie? W rozmowie z Maciejem Szczodrowskim, Kierownikiem Działu Projektowania w Akson Elektro odkrywamy, jak oprogramowanie Revit i technologia BIM zmieniają podejście do projektowania i zwiększają efektywność pracy zespołów projektowych. Poznaj przyszłość branży budowlanej i dowiedz się, dlaczego inwestowanie w nowoczesne technologie się opłaca.

Macieju, dlaczego zdecydowałeś się zainwestować w nowe kompetencje i przeszkolić siebie oraz zespół z oprogramowania Revit?

Maciej Szczodrowski: Inwestycja w oprogramowanie Revit pojawiła się w naszej firmie kilka lat temu jako odpowiedź na rosnące potrzeby. Zaczęliśmy realizować coraz większe i bardziej skomplikowane projekty. W pewnym momencie generalny wykonawca, z którym współpracowaliśmy, zarekomendował przejście na Revit. Chciał on osiągnąć wysoki poziom koordynacji międzybranżowej, a Revit, jako rozwiązanie firmy AutoDesk, idealnie nadawał się do tego celu. Choć początkowo było to dla nas wyzwaniem, wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że udział w pracy nad tym oprogramowaniem przynosi ogromne korzyści.

Jak wyglądało szkolenie i zdobywanie kompetencji?

Podjęliśmy decyzję, że Revit to oprogramowanie, z którym chcemy się zapoznać. W związku z tym musieliśmy znaleźć odpowiednie centrum szkoleniowe. Kevin Sawicki, kolega z biura projektowego, znalazł BIM.EDU.PL w Krakowie, które oferowało kompleksowy program szkoleniowy. Program ten obejmował nie tylko Revit, ale również inne narzędzia firmy AutoDesk, takie jak Navisworks, co czyniło go idealnym dla koordynatorów BIM. To szkolenie nie było typowe dla projektantów, ale bardziej dla osób, które miały koordynować pracę z tym oprogramowaniem.

Przedstawiliśmy nasz projekt Zarządowi, który zgodził się przeznaczyć na to środki. Dzięki temu całe biuro projektowe mogło wziąć udział w szkoleniu. W określonych okresach wszyscy pracownicy biura zostali oddelegowani na szkolenie i nabyli niezbędne kompetencje.

Na czym polega przewaga konkurencyjna technologii BIM i jakie są wyróżniki oprogramowania Revit na tle innych rozwiązań?

Technologia BIM (Building Information Modeling) przynosi znaczące korzyści zarówno dla zamawiających, generalnych wykonawców, jak i inwestorów. Choć wdrożenie tego oprogramowania wiąże się z pewnymi kosztami, finalnie okazuje się to bardzo opłacalne. Dzięki BIM możliwe jest szczegółowe planowanie i analiza projektu już od samego początku. Model tworzony w BIM uwzględnia każdy detal, co pozwala na lepszą koordynację międzybranżową oraz na dokładną wizualizację obiektu.

Tradycyjnie projektanci pracowali na dokumentacji płaskiej, co często prowadziło do problemów z koordynacją na placu budowy. BIM zmienia ten proces, umożliwiając biurom projektowym rozwiązywanie problemów jeszcze na etapie projektowania. Dzięki temu na plac budowy trafiają już gotowe, skoordynowane projekty, co minimalizuje ryzyko kolizji i błędów podczas realizacji.

Jednym z kluczowych wyróżników BIM, w tym oprogramowania Revit, jest możliwość tworzenia modelu matematycznego i wizualizacji całego obiektu. To daje inwestorom pełen obraz projektu, uwzględniając wszystkie elementy instalacyjne i konstrukcyjne. Dodatkowo, BIM ułatwia tworzenie dokumentacji powykonawczej, która dokładnie odzwierciedla stan faktyczny instalacji. Dzięki temu inwestor dysponuje modelem obiektu, który jest niezwykle przydatny w procesie eksploatacji, serwisowania i przeglądów.

W skrócie, technologia BIM oraz oprogramowanie Revit znacząco usprawniają proces projektowania, koordynacji i realizacji inwestycji budowlanych. Przekłada się to na oszczędności czasu i kosztów oraz na wyższą jakość finalnego produktu.

Przeczytaj również: Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem? Komentarz ekspertów Akson Elektro do wydarzenia przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie →

Jakie korzyści ma generalny wykonawca, żeby zdecydować się na tego typu rozwiązanie, mimo że jest kosztowne i wymagające?

Rozmawiając z jednym z generalnych wykonawców, dowiedzieliśmy się, że dla nich kluczowym czynnikiem przy wyborze tego oprogramowania jest jego skuteczność po przekroczeniu pewnego poziomu finansowego inwestycji. Wiedzą, że w zakresie koordynacji i projektowania, mimo wyższych kosztów wdrożenia, Revit przynosi realne korzyści. Wyższe koszty dotyczą zarówno samego oprogramowania, jak i konieczności przeszkolenia wszystkich zaangażowanych projektantów. Oszczędnością jest natomiast spójność i eliminacja błędów.

Mieliśmy na przykład przypadek, gdzie jedna z instalacji nie została przeniesiona do koordynacji i spowodowało to całkowitą kolizję z innymi instalacjami sanitarnymi. Takie sytuacje narażają inwestora i wykonawców na dodatkowe koszty i pokazują, jak ważne jest, aby cała koordynacja była prowadzona w jednym narzędziu.

Dla generalnych wykonawców korzyścią jest też możliwość generowania dokładnych zestawień elementów umieszczonych w modelu, na przykład betonowych konstrukcji kubaturowych. Mogą oni precyzyjnie określić, ile betonu potrzebują, jakie elementy muszą zamówić, a te wartości są bardzo zbliżone do rzeczywistego zużycia na projekcie. Dzięki temu mogą lepiej planować zakupy i logistykę, co przekłada się na oszczędności i efektywność pracy.

Na jakie korzyści mogą liczyć inwestorzy?

Dla inwestorów korzyści są ogromne. Przede wszystkim zyskują oni większą kontrolę nad całym procesem projektowania. Choć nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy technicznej, mogą na bieżąco weryfikować dokumentację. Mając model 3D, inwestor jest w stanie zobaczyć, jak wszystkie instalacje będą wyglądały finalnie i jak będą zlokalizowane. To pozwala uniknąć niespodzianek na etapie realizacji, kiedy okazuje się, że coś wygląda inaczej, niż inwestor sobie wyobrażał.

Dzięki oprogramowaniu Revit, inwestor może zobaczyć zwizualizowany cały obiekt, łącznie z instalacjami, łącznikami, oświetleniem, oprawami oświetleniowymi i innymi elementami. Architekci, projektując w BIM-ie, mogą łatwiej przedstawić inwestorowi każdy szczegół, co sprawia, że komunikacja jest bardziej przejrzysta i efektywna. To narzędzie pozwala na dokładne odwzorowanie wizji inwestora, minimalizując ryzyko niezadowolenia z końcowego efektu.

W Twojej ocenie, jaka jest świadomość branży w zakresie oprogramowania Revit i technologii BIM w Polsce? Czy to jest popularne narzędzie?

Revit to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi umożliwiających pracę w technologii BIM. Jest dobrze znane w branży, choć są także inne metody projektowania. Revit jest bardzo komplementarny i oferuje wiele możliwości, co jednocześnie sprawia, że jego interfejs i obsługa mogą być skomplikowane i to niekiedy zniechęca projektantów do jego używania. Kolejnym aspektem jest kwestia kosztów – wdrożenie tego oprogramowania to znaczny wydatek, a firmy dokładnie kalkulują, czy inwestycja wymaga tak szczegółowego narzędzia.

Jest ono jednak niezastąpione przy dużych obiektach i skomplikowanych projektach. Początkowo, gdy zaczynaliśmy korzystać z Revitu, byliśmy sceptyczni. Przejście na nowe oprogramowanie wymagało czasu i adaptacji, ale z perspektywy czasu widzimy, że było to opłacalne. Przepracowaliśmy już wiele godzin w tym programie i możemy stwierdzić, że to przyszłość projektowania. Narzędzia te ewoluują, aby ułatwić pracę projektantom i usprawnić proces projektowania i realizacji.

A jeśli chodzi o inwestorów i wykonawców? Czy w Polsce zaczyna być dostrzegana potrzeba, by poświęcić więcej czasu i środków na ten aspekt projektowania, żeby zaoszczędzić później na samej realizacji?

To podejście zaczyna się zmieniać, choć jeszcze potrzeba czasu. W Polsce wciąż dominuje przekonanie, że dokumentacja projektowa jest przygotowywana głównie po to, aby rozpocząć budowę, a jej jakość bywa różna. Często dokumentacje nie są skoordynowane międzybranżowo, co prowadzi do problemów na etapie realizacji.

Widzimy jednak, że podejście się zmienia. Coraz więcej firm zaczyna doceniać wartość dokładnej dokumentacji projektowej, która pozwala uniknąć problemów na placu budowy. Przenoszenie ciężaru koordynacyjnego i wykonawczego na etapie realizacji budowy to podejście, od którego się odchodzi. Biura projektowe powinny rozwiązywać problemy koordynacyjne jeszcze na etapie projektowania, aby na budowę trafiał już gotowy, dobrze przemyślany projekt. Ekipy wykonawcze powinny skupić się na realizacji projektu, a nie na rozwiązywaniu kolizji wynikających z błędów w dokumentacji.

Kogo trzeba zatem uświadomić o korzyściach z wdrożenia technologii BIM i oprogramowania Revit?

Świadomość w branży już w pewnym stopniu istnieje, zwłaszcza wśród dużych generalnych wykonawców, którzy wdrażają oprogramowanie BIM w swoich procesach projektowych i wykonawczych. Oni często nawet wymuszają użycie tego narzędzia na podwykonawcach. Mieliśmy przypadek, gdzie generalny wykonawca zaproponował nam szkolenie, abyśmy lepiej zrozumieli, jak działa Revit i jak wygląda koordynacja w tym programie.

Uświadamianie powinno odbywać się na wielu poziomach i obejmować zarówno generalnych wykonawców w zakresie najlepszych praktyk i korzyści płynących z dokładnej koordynacji na etapie projektowania, jak i inwestorów. Tym ostatnim należy pokazać korzyści w postaci lepszej kontroli nad projektem, dokładniejszych kosztorysów i minimalizacji ryzyka błędów na placu budowy.

Świadomość trzeba jednak budować również u projektantów i architektów. Warto podkreślać, że mimo początkowych trudności z nauką nowego oprogramowania, BIM znacząco usprawnia ich pracę, umożliwiając bardziej precyzyjne i zintegrowane projektowanie. Ważne są także mniejsze firmy budowlane. Nawet jeśli ich projekty są mniej skomplikowane, edukacja na temat długoterminowych oszczędności i korzyści może zachęcić ich do inwestowania w to rozwiązanie.

Wszystkim stronom zależy na tym, aby proces budowy przebiegał płynnie i bezproblemowo. Technologie BIM, takie jak Revit, pomagają osiągnąć ten cel poprzez dokładną koordynację i minimalizację błędów projektowych. Uświadamianie korzyści z tych narzędzi powinno odbywać się poprzez szkolenia, warsztaty i prezentacje, które pokazują realne przykłady z projektów oraz konkretne oszczędności czasu i kosztów.

Z której realizacji w ramach portfolio projektów jesteś najbardziej dumny?

W naszym portfolio mamy kilka projektów zrealizowanych w technologii BIM, ale jedna z pierwszych realizacji szczególnie utkwiła mi w pamięci. Była to dla nas szkoła, duży krok i spore wyzwanie. U nas w biurze panuje zasada, że zawsze warto próbować nowych rzeczy i uczyć się na bieżąco. Jeśli coś wydaje się trudne, staramy się nie przerzucać tego do innych biur projektowych, tylko podejmujemy wyzwanie sami. Zarząd zawsze wspiera nas w tej decyzji.

Jednym z bardziej pamiętnych projektów była instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w starszym obiekcie. Kiedy przystąpiliśmy do realizacji, okazało się, że dokumentacja obiektu pochodziła sprzed kilkudziesięciu lat i była nieaktualna. Musieliśmy więc pojechać na miejsce, dokonać pomiarów i stworzyć nowy model architektoniczny obiektu, na podstawie którego mogliśmy pracować. To zadanie wymagało od nas stworzenia całego modelu budynku od podstaw, mimo że początkowo naszym zadaniem było jedynie zaprojektowanie instalacji.

Ostatecznie udało nam się zaktualizować dokumentację i przekazać kompletny projekt, który został zaakceptowany przez inwestora. Później otrzymaliśmy telefon od innego biura projektowego, które zaczynało pracę nad nowym projektem w tym budynku. Poprosili nas o udostępnienie dokumentacji, ponieważ według inwestora, to my posiadaliśmy najbardziej aktualne plany architektoniczne obiektu. Było to dla nas bardzo budujące i potwierdziło, że technologia BIM oraz nasza praca przynoszą wymierne korzyści.

Przeczytaj również: Aby się rozwijać, trzeba się zmieniać. Rozmowa z Romą Taberską, Wiceprezes Akson Elektro →

W którą stronę, jeśli chodzi o rozwój kompetencji, chciałbyś pokierować zespół projektowy? Z jaką ofertą wyjść na rynek, aby przedstawić określone kompetencje?

Uważam, że szkolenie to tylko pierwszy krok. Wdrożenie się w narzędzie i pełne zrozumienie jego możliwości wymaga czasu i praktyki. Nasze kompleksowe szkolenie z Revitu pozwoliło nam zdobyć solidne podstawy, ale to poprzez realizację kolejnych projektów i rozwiązywanie problemów będziemy naprawdę rozwijać nasze umiejętności. Chciałbym, abyśmy mogli realizować coraz więcej projektów z użyciem tego narzędzia, zarówno w zakresie instalacji, jak i szerszego projektowania.

Planujemy również wdrożenie nowego oprogramowania do symulacji pożaru, co pomoże nam w projektowaniu systemów wentylacji oddymiającej i weryfikacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej. Modelowanie 3D, które jest częścią technologii BIM, będzie kluczowym elementem tych symulacji.

Będziemy również poszerzać naszą wiedzę zarówno z zakresu przepisów, jak i nowych rozwiązań oraz oprogramowania, które ułatwią nam pracę. Chcemy wprowadzać do biura najnowsze technologie, które pomogą nam być jeszcze bardziej efektywnymi i precyzyjnymi w naszej pracy.

Załóżmy, że jestem inwestorem, planuję wybudować galerię w Poznaniu, potrzebuję fachowców w zakresie projektowania technologii BIM. Czy Twój zespół jest w stanie podjąć się takiego zapytania?

Zapraszamy do Akson Elektro. Jesteśmy gotowi zrealizować nawet najbardziej skomplikowane obiekty. Nasz zespół ma doświadczenie i kompetencje, aby sprostać różnym wymaganiom. Dzięki naszej wiedzy w technologii BIM, możemy zapewnić precyzyjne i efektywne rozwiązania projektowe, które spełnią nawet restrykcyjne oczekiwania.

Dziękuję za rozmowę.

Poznaj możliwości, jakie oferuje technologia BIM. Skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. Kontraktów, Grzegorzem Kaczmarkiem, który z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania →


Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem? Komentarz ekspertów Akson Elektro do zdarzenia przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie

Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem? Komentarz ekspertów Akson Elektro do zdarzenia przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie

Liczba ostatnich pożarów budzi niepokój, głównie ze względu na medialne nagłośnienie. Trzeba jednak pamiętać, że podobne zdarzenia mają miejsce przez cały rok, zagrażając życiu i zdrowiu ludzi oraz bezpieczeństwu mienia. Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w roku 2023 odnotowano 99 288 pożarów, z czego 862 zdarzenia dotyczyły magazynów, 2 123 zakładów produkcyjnych, a 2 261 budynków użyteczności publicznej.

Ograniczanie tej liczby jest możliwe i porównując statystyki z poprzednich lat można zauważyć, że liczba pożarów maleje. Ciągle jednak zbyt mało dynamicznie, powodując każdorazowo ogromne straty, czego przykładem jest ostatni pożar przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie. Ogień rozproszył się tam w ciągu zaledwie 11 minut praktycznie zrównując z ziemią cały obszar centrum handlowego i pozbawiając wiele osób życiowego dorobku.

Czy można było temu zapobiec?

Piotr Szokalski, Kierownik Działu Teletechniki, Serwisu i Gwarancji z Akson Elektro przypomina:

Mamy dzisiaj powszechnie dostępne rozwiązania przeciwpożarowe, które działają na najwyższym poziomie bezpieczeństwa i automatyzacji. Sprawność i szybkość działania takich systemów znacząco wpływa na czas podjęcia działań przez Użytkownika obiektu, Państwową Straż Pożarną czy też Agencje Ochrony będące pierwszymi informowanymi o zdarzeniach alarmowych. Aby utrzymać wspomniane systemy przeciwpożarowe w pełnej gotowości, nasi wykwalifikowani technicy realizują regularne przeglądy, konserwacje i natychmiastowe działania zaradcze w chwili wystąpienia usterek. Wiedza zdobywana latami pozwala nam również pełnić role doradcze w kwestiach bezpieczeństwa pożarowego i koordynacji z innymi systemami mającymi wpływ na bezpieczeństwo.

Zaniedbania w kwestii bezpieczeństwa mogą prowadzić do katastrofalnych skutków, zarówno dla ludzi, jak i mienia. Cykliczne serwisy i przeglądy, a także modernizacja istniejących rozwiązań, to klucz do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony.

Pożar przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie oraz inne zdarzenia, o których informują media, przypominają o niebezpieczeństwie, jakie niosą ze sobą zaniedbane systemy przeciwpożarowe. Jak podkreśla Roma Taberska, samo posiadanie systemu nie gwarantuje bezpieczeństwa – kluczowe są regularne przeglądy i konserwacje, które zapewniają jego sprawność w razie pożaru.

W świetle ostatnich wydarzeń, konieczność przeprowadzenia regularnych przeglądów oraz często również modernizacji instalacji przeciwpożarowych staje się coraz bardziej widoczna. Szczególnie, że na wiele alarmowych sytuacji można się przygotować. Przyjrzyjmy się zatem:

Jakie są najczęstsze przyczyny pożarów?

Na stronie Gov.pl przy podsumowaniu interwencji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2023 roku czytamy, że najczęstsze przyczyny pożarów w obiektach to:

  • podpalenia,
  • wady urządzeń i instalacji elektrycznych,
  • nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe.

Najbardziej narażone na pożary są przedsiębiorstwa przemysłowe, szczególnie te związane z przetwórstwem chemicznym, drewna, metalu, tworzyw sztucznych, magazyny i hurtownie, a także obiekty usługowe, jak restauracje oraz kuchnie, których nie brakuje na przykład w centrach handlowych.

W tych miejscach wśród najczęstszych przyczyn pożarów wymienia się:

  • wadliwe instalacje elektryczne,
  • urządzenia grzewcze,
  • palenie tytoniu,
  • magazynowanie substancji łatwopalnych,
  • błędy ludzkie.

Co zatem może zrobić właściciel obiektu albo inwestor - zarówno na etapie projektowania budynku, jak i dla istniejących już obiektów - by uchronić się przed przykrymi konsekwencjami pożarów?

Co może zrobić inwestor lub właściciel obiektu?

Inwestorzy oraz właściciele obiektów muszą podjąć szereg działań, aby skutecznie zabezpieczyć swoje budynki przed ryzykiem pożaru. Wykorzystując doświadczenie firm takich jak Akson Elektro, mogą oni minimalizować ryzyko i zapewniać bezpieczeństwo użytkownikom. Oto kilka praktycznych kroków, które mogą podjąć jeszcze na etapie planowania budowy lub dla istniejącego już budynku.

Scenariusze pożarowe i symulacja CFD

Szczególnie istotnym aspektem na etapie projektowania, ale również w późniejszym etapie, jest zbudowanie scenariuszy przeciwpożarowych oraz symulacji CFD (Computational Fluid Dynamics), które przynoszą szereg korzyści w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Przede wszystkim umożliwiają one dokładne przewidzenie, jak systemy przeciwpożarowe będą działały w rzeczywistych warunkach pożaru. Dzięki symulacjom można analizować przepływ dymu i ciepła, co pozwala na optymalne rozmieszczenie detektorów dymu, zraszaczy i innych urządzeń przeciwpożarowych. To z kolei zapewnia skuteczniejszą ochronę oraz minimalizuje ryzyko błędów w projekcie - wyjaśnia Maciej Szczodrowski, Kierownik Działu Projektowego

 

Scenariusze pozwalają również na stworzenie adekwatnego do potrzeb budynku planu ewakuacji oraz procedur awaryjnych. Przewidują one odpowiednio wczesną sygnalizację problemu i związaną z tym konieczność przeprowadzenia ewakuacji. Stopniowe “odcinanie” ewakuowanych części budynku tak, by ogień nie rozprzestrzeniał się na kolejne powierzchnie obiektu. Informacje te zawarte są w instrukcjach bezpieczeństwa pożarowego dla obiektów - ich znajomość przez pracowników to absolutny wymóg, by wszystkie procedury zadziałały sprawnie i zgodnie z planem.

Automatyzacja

Kluczowy element nowoczesnych systemów przeciwpożarowych stanowi automatyzacja. Dzięki zaawansowanym technologiom, takim jak systemy monitoringu i zarządzania budynkami, możliwe jest stałe monitorowanie stanu instalacji przeciwpożarowych. Automatyczne systemy mogą wykrywać wszelkie anomalie, takie jak spadek ciśnienia w zraszaczach czy awarie detektorów dymu, i natychmiast sygnalizować potrzebę interwencji. To pozwala na szybką reakcję i usunięcie problemu, zanim doprowadzi on do poważniejszych konsekwencji.

Korzyści z automatyzacji obejmują również regularne testy systemów, które mogą być przeprowadzane zdalnie i bez udziału człowieka. Automatyczne testy sprawności instalacji zapewniają, że wszystkie elementy systemu są zawsze w pełni sprawne i gotowe do działania w przypadku pożaru. To nie tylko podnosi poziom bezpieczeństwa, ale także znacząco obniża koszty związane z ręcznym przeprowadzaniem przeglądów i konserwacji - dodaje Maciej Łaba, Kierownik Działu Automatyki.

Building Information Modeling, czyli system BIM i korzyści dla inwestorów

Wiele korzyści w projektowaniu instalacji teletechnicznych i systemów przeciwpożarowych przynosi inwestorom wykorzystanie systemu BIM (Building Information Modeling). Należą do nich:

Precyzyjne modelowanie 3D. System BIM pozwala na tworzenie szczegółowych modeli 3D instalacji teletechnicznych i przeciwpożarowych. Dzięki temu inwestorzy mogą zobaczyć dokładny obraz przyszłego systemu jeszcze przed rozpoczęciem budowy, co pozwala na wczesne wykrycie i eliminację potencjalnych błędów projektowych. W Akson Elektro pracujemy na programie AutoDesk Revit i jako jedna z niewielu firm w Polsce posiadamy przeszkolonych w tym zakresie specjalistów.

Lepsze planowanie i koordynacja. BIM umożliwia symulację procesu budowy, co pozwala na dokładne zaplanowanie poszczególnych etapów realizacji projektu. To z kolei przekłada się na lepszą koordynację prac na budowie, minimalizując ryzyko opóźnień i dodatkowych kosztów.

Kompleksowa dokumentacja. System BIM pozwala na stworzenie pełnej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do realizacji inwestycji. Dzięki temu inwestorzy mają dostęp do szczegółowych informacji o wszystkich elementach systemu, co ułatwia zarządzanie projektem, a także prowadzenie prac serwisowych na późniejszym etapie.

Aktualizacje i modyfikacje. W przypadku wprowadzenia zmian w projekcie, system BIM pozwala na szybkie i precyzyjne aktualizowanie dokumentacji, co zapewnia, że wszyscy uczestnicy projektu dysponują aktualnymi danymi.

Integracja systemów przeciwpożarowych. BIM umożliwia integrację systemów przeciwpożarowych z innymi instalacjami budynku, co zapewnia ich optymalne działanie. Dzięki temu można lepiej przewidzieć i zapobiec potencjalnym zagrożeniom, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowników obiektu.

Modernizacja i serwis

Na projektowaniu, instalacji czy modernizacji prace się nie kończą. W świetle ostatnich wydarzeń, konieczność przeprowadzenia regularnych przeglądów oraz często również modernizacji instalacji przeciwpożarowych staje się bardziej widoczna. Akson Elektro, dzięki swojej pasji do technologii i szerokiej wiedzy technicznej, oferuje wsparcie w zapewnieniu, że systemy przeciwpożarowe działają skutecznie i niezawodnie. Regularna konserwacja i aktualizacja systemów to inwestycja w bezpieczeństwo ludzi i mienia, której nie można zaniedbać.

Inżynierowie z Akson Elektro projektują, instalują i serwisują ponad 150 różnych systemów teletechnicznych, zapewniając ich niezawodność i skuteczność. Inwestujemy nieustannie w regularne szkolenia i poszerzanie wiedzy z zakresu nowych technologii, które gwarantują najwyższy poziom usług.

W miarę rozwoju technologii i zmieniających się standardów, istnieje również potrzeba modernizacji istniejących systemów. Inwestowanie w najnowsze technologie i systemu zapewnia lepszą ochronę i zgodność z aktualnymi przepisami. Zaniedbanie przeglądów i konserwacji może prowadzić do awarii systemów w krytycznych momentach, narażając życie ludzi oraz mienie na poważne niebezpieczeństwo. Akson Elektro, z ponad 20-letnim doświadczeniem na rynku, oferuje kompleksowe usługi serwisowe dla szerokiego zakresu systemów teletechnicznych i przeciwpożarowych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze inżynierów, firma zapewnia regularne przeglądy, konserwacja oraz modernizacja instalacji, co gwarantuje ich pełną sprawność i zgodność z najnowszymi standardami bezpieczeństwa.

Wybór odpowiedniego partnera

Na tym etapie niezbędny jest wybór doświadczonego partnera gotowego na rozwiązywanie kompleksowych problemów i szeroko rozumiane doradztwo techniczne, które nie ogranicza się jedynie do realizacji założeń oraz spełnienia odgórnych standardów i norm, ale obejmie także możliwości, jakie dostarczają nowoczesne rozwiązania budowlane. Warto upewnić się też, że wykonawca ma dostęp do zaawansowanych technologii i innowacji w tej dziedzinie, a także posiada wykwalifikowaną kadrę, które są w stanie dostarczyć je zgodnie z najlepszymi praktykami i zaoferować odpowiednie doradztwo.

Co jeszcze jesteśmy w stanie zapewnić przedsiębiorcom? Odpowiada Roma Taberska, Wiceprezes Akson Elektro:

Są jeszcze dwa obszary, które rozwijamy. Pierwszy to optymalizacja kosztów budynku, zwłaszcza w zakładach przemysłowych. Chcemy stworzyć produkty, które pomogą zarządzać energią, ale chcemy przede wszystkim uświadamiać klientów, że to w ogóle jest możliwe. W tej chwili, w moim odczuciu, wszyscy skupiają się na tym, jak pozyskiwać tańszą energię, zieloną energię, a my dzięki swoim instalacjom, czy automatyki budynkowej czy dzięki instalacjom teletechnicznym, jesteśmy w stanie spowodować, że koszty bieżącej obsługi takiego zakładu mogą znacznie spaść. Drugi obszar to innowacje. Uważamy, że integracja tego, co posiadamy, czyli m.in. oprogramowanie BIM, z nowymi technologiami, jak wirtualna rzeczywistość czy sztuczna inteligencja, może spowodować, że powstanie produkt, który będzie rewolucyjny na tym rynku.

Szukasz partnera, który zadba o bezpieczeństwo w Twoim zakładzie? Chcesz porozmawiać o możliwościach, jakie oferuje współczesna teletechnika i automatyka? Skontaktuj się z Grzegorzem Kaczmarkiem, Dyrektorem ds. Kontraktów, który chętnie odpowie na Twoje pytania i rozwieje wszelkie wątpliwości.

Zadzwoń: 506 059 111
Napisz: oferty@akson.com.pl