Nowa era projektowania w zakresie teletechniki i automatyki: Oprogramowanie Revit i korzyści dla inwestorów

Nowa era projektowania w zakresie teletechniki i automatyki: Oprogramowanie Revit i korzyści dla inwestorów

Precyzja i koordynacja to dwa kluczowe pojęcia w nowoczesnym projektowaniu budynkowym, które niosą duże korzyści dla inwestorów. Jakie? W rozmowie z Maciejem Szczodrowskim, Kierownikiem Działu Projektowania w Akson Elektro odkrywamy, jak oprogramowanie Revit i technologia BIM zmieniają podejście do projektowania i zwiększają efektywność pracy zespołów projektowych. Poznaj przyszłość branży budowlanej i dowiedz się, dlaczego inwestowanie w nowoczesne technologie się opłaca.

Macieju, dlaczego zdecydowałeś się zainwestować w nowe kompetencje i przeszkolić siebie oraz zespół z oprogramowania Revit?

Maciej Szczodrowski: Inwestycja w oprogramowanie Revit pojawiła się w naszej firmie kilka lat temu jako odpowiedź na rosnące potrzeby. Zaczęliśmy realizować coraz większe i bardziej skomplikowane projekty. W pewnym momencie generalny wykonawca, z którym współpracowaliśmy, zarekomendował przejście na Revit. Chciał on osiągnąć wysoki poziom koordynacji międzybranżowej, a Revit, jako rozwiązanie firmy AutoDesk, idealnie nadawał się do tego celu. Choć początkowo było to dla nas wyzwaniem, wkrótce zdaliśmy sobie sprawę, że udział w pracy nad tym oprogramowaniem przynosi ogromne korzyści.

Jak wyglądało szkolenie i zdobywanie kompetencji?

Podjęliśmy decyzję, że Revit to oprogramowanie, z którym chcemy się zapoznać. W związku z tym musieliśmy znaleźć odpowiednie centrum szkoleniowe. Kevin Sawicki, kolega z biura projektowego, znalazł BIM.EDU.PL w Krakowie, które oferowało kompleksowy program szkoleniowy. Program ten obejmował nie tylko Revit, ale również inne narzędzia firmy AutoDesk, takie jak Navisworks, co czyniło go idealnym dla koordynatorów BIM. To szkolenie nie było typowe dla projektantów, ale bardziej dla osób, które miały koordynować pracę z tym oprogramowaniem.

Przedstawiliśmy nasz projekt Zarządowi, który zgodził się przeznaczyć na to środki. Dzięki temu całe biuro projektowe mogło wziąć udział w szkoleniu. W określonych okresach wszyscy pracownicy biura zostali oddelegowani na szkolenie i nabyli niezbędne kompetencje.

Na czym polega przewaga konkurencyjna technologii BIM i jakie są wyróżniki oprogramowania Revit na tle innych rozwiązań?

Technologia BIM (Building Information Modeling) przynosi znaczące korzyści zarówno dla zamawiających, generalnych wykonawców, jak i inwestorów. Choć wdrożenie tego oprogramowania wiąże się z pewnymi kosztami, finalnie okazuje się to bardzo opłacalne. Dzięki BIM możliwe jest szczegółowe planowanie i analiza projektu już od samego początku. Model tworzony w BIM uwzględnia każdy detal, co pozwala na lepszą koordynację międzybranżową oraz na dokładną wizualizację obiektu.

Tradycyjnie projektanci pracowali na dokumentacji płaskiej, co często prowadziło do problemów z koordynacją na placu budowy. BIM zmienia ten proces, umożliwiając biurom projektowym rozwiązywanie problemów jeszcze na etapie projektowania. Dzięki temu na plac budowy trafiają już gotowe, skoordynowane projekty, co minimalizuje ryzyko kolizji i błędów podczas realizacji.

Jednym z kluczowych wyróżników BIM, w tym oprogramowania Revit, jest możliwość tworzenia modelu matematycznego i wizualizacji całego obiektu. To daje inwestorom pełen obraz projektu, uwzględniając wszystkie elementy instalacyjne i konstrukcyjne. Dodatkowo, BIM ułatwia tworzenie dokumentacji powykonawczej, która dokładnie odzwierciedla stan faktyczny instalacji. Dzięki temu inwestor dysponuje modelem obiektu, który jest niezwykle przydatny w procesie eksploatacji, serwisowania i przeglądów.

W skrócie, technologia BIM oraz oprogramowanie Revit znacząco usprawniają proces projektowania, koordynacji i realizacji inwestycji budowlanych. Przekłada się to na oszczędności czasu i kosztów oraz na wyższą jakość finalnego produktu.

Przeczytaj również: Jak zabezpieczyć obiekt przed pożarem? Komentarz ekspertów Akson Elektro do wydarzenia przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie →

Jakie korzyści ma generalny wykonawca, żeby zdecydować się na tego typu rozwiązanie, mimo że jest kosztowne i wymagające?

Rozmawiając z jednym z generalnych wykonawców, dowiedzieliśmy się, że dla nich kluczowym czynnikiem przy wyborze tego oprogramowania jest jego skuteczność po przekroczeniu pewnego poziomu finansowego inwestycji. Wiedzą, że w zakresie koordynacji i projektowania, mimo wyższych kosztów wdrożenia, Revit przynosi realne korzyści. Wyższe koszty dotyczą zarówno samego oprogramowania, jak i konieczności przeszkolenia wszystkich zaangażowanych projektantów. Oszczędnością jest natomiast spójność i eliminacja błędów.

Mieliśmy na przykład przypadek, gdzie jedna z instalacji nie została przeniesiona do koordynacji i spowodowało to całkowitą kolizję z innymi instalacjami sanitarnymi. Takie sytuacje narażają inwestora i wykonawców na dodatkowe koszty i pokazują, jak ważne jest, aby cała koordynacja była prowadzona w jednym narzędziu.

Dla generalnych wykonawców korzyścią jest też możliwość generowania dokładnych zestawień elementów umieszczonych w modelu, na przykład betonowych konstrukcji kubaturowych. Mogą oni precyzyjnie określić, ile betonu potrzebują, jakie elementy muszą zamówić, a te wartości są bardzo zbliżone do rzeczywistego zużycia na projekcie. Dzięki temu mogą lepiej planować zakupy i logistykę, co przekłada się na oszczędności i efektywność pracy.

Na jakie korzyści mogą liczyć inwestorzy?

Dla inwestorów korzyści są ogromne. Przede wszystkim zyskują oni większą kontrolę nad całym procesem projektowania. Choć nie muszą posiadać specjalistycznej wiedzy technicznej, mogą na bieżąco weryfikować dokumentację. Mając model 3D, inwestor jest w stanie zobaczyć, jak wszystkie instalacje będą wyglądały finalnie i jak będą zlokalizowane. To pozwala uniknąć niespodzianek na etapie realizacji, kiedy okazuje się, że coś wygląda inaczej, niż inwestor sobie wyobrażał.

Dzięki oprogramowaniu Revit, inwestor może zobaczyć zwizualizowany cały obiekt, łącznie z instalacjami, łącznikami, oświetleniem, oprawami oświetleniowymi i innymi elementami. Architekci, projektując w BIM-ie, mogą łatwiej przedstawić inwestorowi każdy szczegół, co sprawia, że komunikacja jest bardziej przejrzysta i efektywna. To narzędzie pozwala na dokładne odwzorowanie wizji inwestora, minimalizując ryzyko niezadowolenia z końcowego efektu.

W Twojej ocenie, jaka jest świadomość branży w zakresie oprogramowania Revit i technologii BIM w Polsce? Czy to jest popularne narzędzie?

Revit to jedno z najbardziej rozpoznawalnych narzędzi umożliwiających pracę w technologii BIM. Jest dobrze znane w branży, choć są także inne metody projektowania. Revit jest bardzo komplementarny i oferuje wiele możliwości, co jednocześnie sprawia, że jego interfejs i obsługa mogą być skomplikowane i to niekiedy zniechęca projektantów do jego używania. Kolejnym aspektem jest kwestia kosztów – wdrożenie tego oprogramowania to znaczny wydatek, a firmy dokładnie kalkulują, czy inwestycja wymaga tak szczegółowego narzędzia.

Jest ono jednak niezastąpione przy dużych obiektach i skomplikowanych projektach. Początkowo, gdy zaczynaliśmy korzystać z Revitu, byliśmy sceptyczni. Przejście na nowe oprogramowanie wymagało czasu i adaptacji, ale z perspektywy czasu widzimy, że było to opłacalne. Przepracowaliśmy już wiele godzin w tym programie i możemy stwierdzić, że to przyszłość projektowania. Narzędzia te ewoluują, aby ułatwić pracę projektantom i usprawnić proces projektowania i realizacji.

A jeśli chodzi o inwestorów i wykonawców? Czy w Polsce zaczyna być dostrzegana potrzeba, by poświęcić więcej czasu i środków na ten aspekt projektowania, żeby zaoszczędzić później na samej realizacji?

To podejście zaczyna się zmieniać, choć jeszcze potrzeba czasu. W Polsce wciąż dominuje przekonanie, że dokumentacja projektowa jest przygotowywana głównie po to, aby rozpocząć budowę, a jej jakość bywa różna. Często dokumentacje nie są skoordynowane międzybranżowo, co prowadzi do problemów na etapie realizacji.

Widzimy jednak, że podejście się zmienia. Coraz więcej firm zaczyna doceniać wartość dokładnej dokumentacji projektowej, która pozwala uniknąć problemów na placu budowy. Przenoszenie ciężaru koordynacyjnego i wykonawczego na etapie realizacji budowy to podejście, od którego się odchodzi. Biura projektowe powinny rozwiązywać problemy koordynacyjne jeszcze na etapie projektowania, aby na budowę trafiał już gotowy, dobrze przemyślany projekt. Ekipy wykonawcze powinny skupić się na realizacji projektu, a nie na rozwiązywaniu kolizji wynikających z błędów w dokumentacji.

Kogo trzeba zatem uświadomić o korzyściach z wdrożenia technologii BIM i oprogramowania Revit?

Świadomość w branży już w pewnym stopniu istnieje, zwłaszcza wśród dużych generalnych wykonawców, którzy wdrażają oprogramowanie BIM w swoich procesach projektowych i wykonawczych. Oni często nawet wymuszają użycie tego narzędzia na podwykonawcach. Mieliśmy przypadek, gdzie generalny wykonawca zaproponował nam szkolenie, abyśmy lepiej zrozumieli, jak działa Revit i jak wygląda koordynacja w tym programie.

Uświadamianie powinno odbywać się na wielu poziomach i obejmować zarówno generalnych wykonawców w zakresie najlepszych praktyk i korzyści płynących z dokładnej koordynacji na etapie projektowania, jak i inwestorów. Tym ostatnim należy pokazać korzyści w postaci lepszej kontroli nad projektem, dokładniejszych kosztorysów i minimalizacji ryzyka błędów na placu budowy.

Świadomość trzeba jednak budować również u projektantów i architektów. Warto podkreślać, że mimo początkowych trudności z nauką nowego oprogramowania, BIM znacząco usprawnia ich pracę, umożliwiając bardziej precyzyjne i zintegrowane projektowanie. Ważne są także mniejsze firmy budowlane. Nawet jeśli ich projekty są mniej skomplikowane, edukacja na temat długoterminowych oszczędności i korzyści może zachęcić ich do inwestowania w to rozwiązanie.

Wszystkim stronom zależy na tym, aby proces budowy przebiegał płynnie i bezproblemowo. Technologie BIM, takie jak Revit, pomagają osiągnąć ten cel poprzez dokładną koordynację i minimalizację błędów projektowych. Uświadamianie korzyści z tych narzędzi powinno odbywać się poprzez szkolenia, warsztaty i prezentacje, które pokazują realne przykłady z projektów oraz konkretne oszczędności czasu i kosztów.

Z której realizacji w ramach portfolio projektów jesteś najbardziej dumny?

W naszym portfolio mamy kilka projektów zrealizowanych w technologii BIM, ale jedna z pierwszych realizacji szczególnie utkwiła mi w pamięci. Była to dla nas szkoła, duży krok i spore wyzwanie. U nas w biurze panuje zasada, że zawsze warto próbować nowych rzeczy i uczyć się na bieżąco. Jeśli coś wydaje się trudne, staramy się nie przerzucać tego do innych biur projektowych, tylko podejmujemy wyzwanie sami. Zarząd zawsze wspiera nas w tej decyzji.

Jednym z bardziej pamiętnych projektów była instalacja systemu sygnalizacji pożarowej w starszym obiekcie. Kiedy przystąpiliśmy do realizacji, okazało się, że dokumentacja obiektu pochodziła sprzed kilkudziesięciu lat i była nieaktualna. Musieliśmy więc pojechać na miejsce, dokonać pomiarów i stworzyć nowy model architektoniczny obiektu, na podstawie którego mogliśmy pracować. To zadanie wymagało od nas stworzenia całego modelu budynku od podstaw, mimo że początkowo naszym zadaniem było jedynie zaprojektowanie instalacji.

Ostatecznie udało nam się zaktualizować dokumentację i przekazać kompletny projekt, który został zaakceptowany przez inwestora. Później otrzymaliśmy telefon od innego biura projektowego, które zaczynało pracę nad nowym projektem w tym budynku. Poprosili nas o udostępnienie dokumentacji, ponieważ według inwestora, to my posiadaliśmy najbardziej aktualne plany architektoniczne obiektu. Było to dla nas bardzo budujące i potwierdziło, że technologia BIM oraz nasza praca przynoszą wymierne korzyści.

Przeczytaj również: Aby się rozwijać, trzeba się zmieniać. Rozmowa z Romą Taberską, Wiceprezes Akson Elektro →

W którą stronę, jeśli chodzi o rozwój kompetencji, chciałbyś pokierować zespół projektowy? Z jaką ofertą wyjść na rynek, aby przedstawić określone kompetencje?

Uważam, że szkolenie to tylko pierwszy krok. Wdrożenie się w narzędzie i pełne zrozumienie jego możliwości wymaga czasu i praktyki. Nasze kompleksowe szkolenie z Revitu pozwoliło nam zdobyć solidne podstawy, ale to poprzez realizację kolejnych projektów i rozwiązywanie problemów będziemy naprawdę rozwijać nasze umiejętności. Chciałbym, abyśmy mogli realizować coraz więcej projektów z użyciem tego narzędzia, zarówno w zakresie instalacji, jak i szerszego projektowania.

Planujemy również wdrożenie nowego oprogramowania do symulacji pożaru, co pomoże nam w projektowaniu systemów wentylacji oddymiającej i weryfikacji systemów sygnalizacji przeciwpożarowej. Modelowanie 3D, które jest częścią technologii BIM, będzie kluczowym elementem tych symulacji.

Będziemy również poszerzać naszą wiedzę zarówno z zakresu przepisów, jak i nowych rozwiązań oraz oprogramowania, które ułatwią nam pracę. Chcemy wprowadzać do biura najnowsze technologie, które pomogą nam być jeszcze bardziej efektywnymi i precyzyjnymi w naszej pracy.

Załóżmy, że jestem inwestorem, planuję wybudować galerię w Poznaniu, potrzebuję fachowców w zakresie projektowania technologii BIM. Czy Twój zespół jest w stanie podjąć się takiego zapytania?

Zapraszamy do Akson Elektro. Jesteśmy gotowi zrealizować nawet najbardziej skomplikowane obiekty. Nasz zespół ma doświadczenie i kompetencje, aby sprostać różnym wymaganiom. Dzięki naszej wiedzy w technologii BIM, możemy zapewnić precyzyjne i efektywne rozwiązania projektowe, które spełnią nawet restrykcyjne oczekiwania.

Dziękuję za rozmowę.

Poznaj możliwości, jakie oferuje technologia BIM. Skontaktuj się z naszym Dyrektorem ds. Kontraktów, Grzegorzem Kaczmarkiem, który z chęcią odpowie na wszystkie Twoje pytania →


Energia z inspiracji. Wyjątkowe spotkanie "IPMA dla PMO" z udziałem Akson Elektro

Nasza filozofia firmy: “Z pasji do technologii” jest wyrażana również w dążeniu do doskonałości poprzez rozwój naszej kadry. W dniach 23-24 maja br., nasi przedstawiciele uczestniczyli w inspirującym spotkaniu "IPMA dla PMO", które poświęcone jest tworzeniu najlepszych praktyk kultury projektowej. W spotkaniu wzięli udział Roma Taberska, Wiceprezes Akson Elektro, Paweł Zdanowicz, CEO, Grzegorz Kaczmarek, Dyrektor ds. Kontraktów, oraz Zuzanna Królikowska-Ziemnicka, PMO.

Czym jest "IPMA dla PMO"?

To cykl spotkań dedykowany specjalistom, którzy realizują projekty i zmagają się z wyzwaniami typowymi dla PMO. Celem tych spotkań jest stały rozwój grupy oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań, bazując na doświadczeniach IPMA i uczestników. Dla nas to cenna okazja do rozmów na tematy istotne z punktu widzenia zarządzania firmą. Cenimy to wydarzenie za jej kameralną atmosferę, możliwość aktywnego udziału oraz merytorykę, która jest dla nas zawsze inspiracją oraz cennym punktem odniesienia w naszych dążeniach do zbudowania sprawnej organizacji.

Podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 23-24 maja 2024 r., mieliśmy okazję wysłuchać ekspertów mówiących o roli sponsora w projekcie, drodze SPT do PMO 4.0, a także o efektywnym zarządzaniu benefitami podczas pracy nad projektem.

Wirtualna wizyta studyjna i warsztaty Visual Thinking

Jednym z kluczowych punktów programu i bardzo cennym doświadczeniem dla naszych ekspertów była wirtualna wizyta studyjna w firmie technologicznej Trans.eu. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak tworzy się produkty - od pomysłu, przez proces analizy, badań i wytwarzania oprogramowania, aż po wdrożenie gotowego rozwiązania dla klientów.

Spotkanie zakończyły natomiast ciekawe warsztaty Visual Thinking, które pozwoliły nam na uwolnienie kreatywności i bardziej twórcze podejście do sporządzania notatek ze spotkania czy list zadań. Tak, by kluczowe informacje i ważne punkty w naszym harmonogramie nie zginęły w gąszczu danych.

“IPMA dla PMO” okiem naszych ekspertów

Ze spotkania wyciągnęliśmy bardzo dużo cennych wiadomości dla siebie. Co szczególnie przyciągnęło uwagę i zainspirowało naszą reprezentację? Oto kilka słów podsumowania od naszych ekspertów:

Kolejne spotkanie IMPA przyniosło wiele inspiracji i refleksji. Tym razem mieliśmy okazję poznać firmę TRANS.eu, która wywarła na mnie ogromne wrażenie. Mimo swojej wielkości, TRANS.ue nie identyfikuje się jako korporacja. Właśnie ta świadomość jest kluczem do ich sukcesu. Udało im się znakomicie połączyć rodzinny klimat z profesjonalizmem i procedurami, które są niezbędne w dużej organizacji. To niezwykłe, jak zbudowali środowisko pełne zaangażowania, wsparcia i przejrzystości.

Chociaż Akson Elektro działa w zupełnie innej branży niż TRANS.eu, obie firmy stosują podejście projektowe zarówno w zadaniach operacyjnych, jak i rozwojowych.

To podejście pozwala na skuteczne zarządzanie zasobami i procesami, umożliwiając firmom lepsze planowanie, alokację odpowiednich zasobów i przewidywanie potencjalnych wyzwań. Dzięki metodyce projektowej, każde zadanie jest traktowane jako oddzielny projekt z wyraźnie określonymi celami, harmonogramem i budżetem, co znacząco podnosi efektywność operacyjną i zwiększa elastyczność w adaptacji do zmieniających się warunków rynkowych. Cieszę się, że mogłam być częścią tego wydarzenia i poznać tak inspirującą firmę.

Roma Taberska, Wiceprezes Akson Elektro

 

Podczas rozmów z pracownikami TRANS.eu można było zauważyć, jak dobrze rozumieją swoją rolę i jak ich działania przyczyniają się do wzrostu całej organizacji. Jest to niezwykle inspirujące obserwować, jak pasja i zaangażowanie pracowników wpływają na rozwój całej firmy. To spotkanie pokazało mi, że nie należy obawiać się rozwoju firmy, ponieważ można ją tak zorganizować, aby atmosfera nie tylko nie ucierpiała, ale wręcz się poprawiła. Zrozumiałam również, że Akson Elektro podąża we właściwym kierunku, wzmacniając swoje fundamenty i otwierając się na nowe możliwości.

Paweł Zdanowicz, CEO Akson Elektro

 

IPMA dla PMO to niesamowite wydarzenie, niesamowici ludzie, otwarci na dzielenie się wiedzą. Miałam przyjemność uczestniczyć w tym wydarzeniu już po raz drugi.

Gościnność firmy Trans.eu była ujmująca - profesjonalna i życzliwa atmosfera. Podczas wizyty we wrocławskiej organizacji można było dostrzec i poczuć odpowiedzialność pracowników za realizację zarówno projektów wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Ich zaangażowanie i profesjonalizm były widoczne w każdym aspekcie działania firmy. Projekty wewnętrzne są traktowane z równą wagą co codzienna działalność firmy. Cieszę się, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, będę czerpać z tych inspirujących przykładów biznesowych.

Zuzanna Królikowska-Ziemnicka, PMO

 

Spotkanie 'IPMA dla PMO' było dla nas wyjątkową okazją do wymiany doświadczeń i poznania najnowszych trendów w zarządzaniu projektami. Udział w wirtualnej wizycie studyjnej oraz warsztatach Visual Thinking dostarczył nam nie tylko praktycznej wiedzy, ale także inspiracji do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w naszych projektach. Cieszę się, że mogliśmy być częścią tej inspirującej inicjatywy, która pozwala nam na ciągły rozwój i doskonalenie naszych kompetencji.

Grzegorz Kaczmarek, Dyrektor ds. Kontraktów

 

Serdecznie dziękujemy organizatorom za możliwość udziału i wszystkim uczestnikom za cenne wnioski oraz inspirujące dyskusje. To spotkanie pokazało, jak ważna jest wymiana doświadczeń i wspólne poszukiwanie najlepszych praktyk w zarządzaniu projektami. Z niecierpliwością czekamy na kolejne wydarzenie z cyklu “IPMA dla PMO”.